korsor@fitnessf.dk - nyborg@fitnessf.dk
Korsør

Medlemsbetingelser

BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB HOS Fitness Fokus

GENERELT

Medlemskabet giver dig ubegrænset adgang til træning i alle Fitness Fokus’ centre, medmindre der er tale om specielle medlemskaber der kun giver adgang til én lokation. Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. For at kunne genkende dig, opbevarer vi et foto sammen med dine personlige oplysninger. Hvis du har ændringer til disse, skal du straks give besked til dit lokale center. Du har som medlem hos Fitness Fokus selv ansvaret for, at vi altid har dine korrekte personlige oplysninger. Dine oplysninger vil ikke blive videregivet. Træning i centrene er på eget ansvar.

Du skal være over 18 år for at oprette et medlemskab hos Fitness Fokus. Hvis du er under 18 år skal du have en forælder eller værge med ved oprettelse af dit medlemskab. Såfremt du ikke har en myndig person med dig, skal du tage en medlemskontrakt med hjem og medbringe den næste gang, du kommer i centeret. Du kan ikke træne i centeret, hvis ikke vi har modtaget en gyldig underskrift fra en myndig person.

MEDLEMSKORTET

Medlemskortet skal indlæses i kundecomputeren inden træningen påbegyndes. Hvis du mister eller beskadiger dit kort, skal det straks meddeles til Fitness Fokus , som udsteder et nyt kort mod betaling. Hvis du glemmer dit kort, vil du mod betaling kunne træne alligevel. Der pålægges 750 kr. i gebyr ved misbrug af personligt medlemskort. Hvis du opholder dig i et center uden at være medlem, vil du blive bortvist og udelukket fra Fitness Fokus. Trusler og vold medfører, at du bliver bortvist og udelukket fra Fitness Fokus.

LØBENDE MEDLEMSKABER

Ved indmeldelse skal du betale frem til næste trækning samt tilmelde betalingen til PBS/Dibs, dette sker automatisk i centeret ved oprettelsen. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket på din bankkonto hver måned. Du betaler således 1 måneds medlemskab hver måned. Medlemskabet er løbende, indtil det opsiges, med 1 måneds opsigelse.

Betalingsservicemedlemskaber kræver gyldig betalingsserviceaftale. Såfremt din betalingsserviceaftale ikke er oprettet korrekt, forbeholder vi os retten til at opkræve gebyr på kr. 50,00 hvis din betaling sker efter d. 4. i hver måned.

Du skal have sygesikringskort og gyldigt billede-id med ved oprettelse.

OPSIGELSE

Du kan opsige dit medlemskab ved at henvende dig personligt i et af vores centre. Det er også muligt at opsige pr. e-mail til korsor@fitnessf.dk med oplysning af for- og efternavn, medlemsnr. eller CPR-nummer samt en tilkendegivelse af, at du ønsker at opsige dit medlemskab. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du som medlem kunne bevise, at opsigelsen er sket korrekt.

Ved opsigelse af dit medlemskab har du et varsel på løbende måned plus én måned.

Eventuelle restancebeløb modregnes et tilgodehavende. Hvis du har tilgodehavende stående på kontoen vil dette udbetales, i slutningen af måneden.

Der kan gå op til 30 dage fra udløbet af dit medlemskab, til et eventuelt tilgodehavende er på din konto.

Ved opsigelse eller pause af dit medlemskab i et af vores centre, skal du underskrive en kvittering for at dette er gjort korrekt. Du skal gemme din kvittering, da det er dit bevis for, at medlemskabet er opsagt eller på pause.

MANGLENDE BETALING

Dit kort vil blive spærret, hvis din betaling ikke betales til tiden. Kortet vil først kunne benyttes igen, når skyldige beløb er betalt.

PAUSE

Du har mulighed for at sætte dit medlemskab på pause i op til fire måneder mod betaling. Du kan enten henvende dig i dit center, eller sende en email til korsor@fitnessf.dk hvor du oplyser start og slutdato på din pause, samt dit fulde navn og medlemsnummer.

Ved opsigelse eller pause af dit medlemskab i et af vores centre, skal du underskrive en kvittering for at dette er gjort korrekt. Du skal gemme din kvittering, da det er dit bevis for, at medlemskabet er opsagt eller på pause.

TILMELDING / AFMELDING AF HOLD

Du kan til- og afmelde hold via kundecomputerne i centeret, via www.fitnessf.dk eller telefonisk. Hvis du er forhindret i at møde til et hold, skal du afmelde dig senest tre timer før holdstart. Fremmøde til et tilmeldt hold skal ske 10 min. inden holdstart i kundecomputeren, ellers skal du henvende dig i receptionen. Dette gælder også hvis du står på ventelisten. Hvis du ikke møder op til et hold, du har booket, vil du blive pålagt et gebyr på 20 kr. Beløbet bliver automatisk trukket på din månedlige PBS/Dibs-opkrævning. Kontantmedlemskaber bliver fratrukket én dag fra gyldighedsperioden.

PERSONLIG TRÆNING

Afbud til personlig træning timer skal ske senest 3 timer før det aftalte tidspunkt, ellers fratrækkes 1 klip på klippekortet. Ubrugte klip til personlig træning refunderes ikke.

PERSONLIG PROGRAMLÆGNING

Afbud til personlig programlægning/programopfølgning skal ske senest 3 timer før det aftalte tidspunkt. Afmeldes programlægningen/programopfølgningen senere refunderes indbetalte beløb ikke, hvis du har betalt for det. Ved afbud kan programlægningen /programopfølgningen maksimalt genbookes 3 gange, herefter annulleres programlægningen/programopfølgningen og indbetalte beløb refunderes ikke.

GAVEKORT

Gavekort kan ikke ombyttes til produkter eller refunderes til kontanter.

DOPING

Som medlem hos Fitness Fokus kan du underlægges en doping test. Modsætter du dig dette, eller testes du positiv, vil dit medlemskab ophøre med øjeblikkelig virkning. Oplysninger om en evt. positiv dopingprøve vil blive givet til DFHO.

BRUD PÅ MEDLEMSBETINGELSERNE

I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping, udlån af medlemskort, lovbrud, mislighold samt anden grov eller uacceptabel handling, kan Fitness Fokus til enhver tid afbryde nærværende aftale om et medlemskab med øjeblikkelig virkning.

Trusler og vold medfører, at du bliver bortvist og udelukket fra Fitness Fokus.

VARSLING AF ÆNDRINGER

Ændringer vil blive varslet minimum 1 måned før ændringen træder i kraft. Ændringer varsles via opslag i Fitness Fokus’ lokaler, på www.fitnessf.dk samt via servicemails.
Vi anbefaler, at du altid har tilmeldt en gyldig email adresse til vores email service, så du kan modtage ændringer over email, samt andre informationer løbende.

BØRN I CENTRENE

Børn må af sikkerhedsmæssige årsager ikke opholde sig i træningsområder eller holdsale. De må gerne sidde i caféområdet eller i et eventuelt børnerum.
Du må gerne have din baby med rundt i centeret i en lift, husk blot at udvise hensyn til de andre medlemmer.

PÅKLÆDNING

Det er et krav at du træner i indendørssko.
Du må ikke træne i bar overkrop. Dit bryst skal dækkes hvis du f.eks. har sportstop eller tanktop på.

FitnessFokus Nyborg
Vestergade 35E, 5800 Nyborg
Email: nyborg@fitnessf.dk
Bliv medlem
Nyborg
Åbningstider:
04:00-24:00Mandag
04:00-24:00Tirsdag
04:00-24:00Onsdag
04:00-24:00Torsdag
04:00-24:00Fredag
04:00-24:00Lørdag
04:00-24:00Søndag

Bemandede åbningstider:
08:00-13:00 - 16:00-20:30Mandag
08:00-13:00 - 16:00-20:30Tirsdag
08:00-13:00 - 16:00-20:30Onsdag
08:00-13:00 - 16:00-20:30Torsdag
08:00-13:00Fredag
08:00-13:00Lørdag
FitnessFokus Korsør
Havnearkaderne 1, 4220 Korsør
Email: korsor@fitnessf.dk
Bliv medlem
Korsør
Åbningstider:
05:00-23:00Mandag
05:00-23:00Tirsdag
05:00-23:00Onsdag
05:00-23:00Torsdag
05:00-23:00Fredag
05:00-23:00Lørdag
05:00-23:00Søndag

Bemandede åbningstider:
08:00-13:00 - 16:00-20:30Mandag
16:00-20:30Tirsdag
08:00-13:00 - 16:00-20:30Onsdag
16:00-20:30Torsdag
08:00-13:00Fredag
08:00-13:00Lørdag
Følg os på:
FitnessF facebook FitnessF instagram
Fitness Fokus / CVR: 36431660 / info@fitnessf.dk

Siden er udarbejdet af adresult.dk